iamwater

Аз съм твоят умен асистент в решенията за вода в офиса. Системите за прясно пречистена вода на i am water оптимизират разходите и спомагат за запазването на околната среда, тъй като нямат нужда от транспорт и пластмасови галони. Просто ги инсталираш и ползите потичат.

Ползи

от пречистване на вода

Вода в чиста форма

Водата се пречиства в момента на натискане на бутона на машината. Тя е винаги прясна и на практика е най-чистата вода в момента на консумация!

Получаваш най-подходящата за теб система

Твоят офис получава това, от което има нужда. Спрямо големината, броя служители и техническите параметри.

Iamwater спестява средства

Спестява минимум 20% от разходите за питейна вода за офиса. За разлика от използването на галони за вода, цената е фиксирана и е една и съща всеки месец, което допълнително улеснява администрацията и осчетоводяването.

Технология

Процесът на пречистване

TCR (Toxic Contaminant Removal) мембрана е естествен физичен процес на филтриране на вода. Пречистването на водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които отстраняват всички токсични вещества, органични вещества, вируси и бактерии. Чистата вода, получена по този начин е готова за пиене, докато отделените замърсявания се изхвърлят в канализацията без по-нататъшно третиране.

Машини

за пречистване на вода