Технология

Процес на пречистване чрез TCR

Процесът на пречистване чрез TCR (Toxic Contaminant Removal) мембрана е естествен физичен процес за филтриране на вода. Пречистването на водата се извършва, като непречистената вода преминава през специални полупропускливи мембрани, които отстраняват всички токсични вещества, органични вещества, вируси и бактерии. Чистата вода, получена по този начин, е готова за пиене, докато отделените замърсявания се изхвърлят в канализацията, без по-нататъшно третиране.

При обработка с TCR мембрана, водата която се подлага на третиране преминава през полупропусклива мембрана, която през своите микроскопични пори пропуска само молекули на водата, както и елементите калций, калий, магнезий и натрий. Всички други по-големи молекули на веществата като пестициди, тежки метали, нитрати и др. се изхвърлят от мембраната в канализацията.

Основното в системата на TCR е мембраната, чието качество е от голямо значение. За да се удължи живота на мембраната, преди да стигне до нея водата минава през различни филтри. Така се извършва първо филтрация на грубите частици. TCR е най-сигурният метод за пречистване на питейна вода. Пречистването става на ниво молекули и всички вредни вещества се отстраняват.

TCR е най-ефективният метод за получаване на чиста вода за пиене. Този метод е основан на преминаването на водните частици през полупропусклива мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода ) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

Предимства

Използването на TCR дава редица предимства:
-използване на вода с различно съдържание на соли, дори и морска вода
-при този процес не се използват химични продукти
-сравнително ниски оперативни разходи
-лесна експлоатация, тъй като процесът не се нуждае от периодична подмяна на консумативи, като при процесите на микро и ултра филтрация

Филтри

необходими за процеса на пречистване

Филтър твърди частици – отстранява прах, ръжда и утайка

Седимент е всяко прахообразно вещество, което може да бъде транспортирано от течност. То се отлага като слой от твърди частици на дъното на вода или друга течност.

Тези частици могат да попаднат в питейната вода като ръжда от водопроводните тръби, могат да  бъдат фини прахови частици, малки органични образувания и други.

Седиментният филтър действа като сито за отстраняване на тези частици. Важното, което трябва да имате предвид при филтрите за твърди частици е, че те отстраняват седиментните частици от водата. Те не премахват химикали или тежки метали и не правят по-добър вкусa или мирисa на водата (виж карбонов блок).

Филтър с карбонов блок – отстранява химикали, хлор и разтвори

Филтрите с активен въглен са съставени от малки въглеродни частици, които са под формата на цял блок.

При преминаване на водата през филтър с активен въглен, нежеланите химикали се „залепват“ към въглеродните частици, което води до извличане на чиста вода. Карбоновият филтър не отстранява разтворени твърди вещества, като варовик, минерали, соли или метали (виж мембрана с обратна осмоза).

Мембрана с обратна осмоза – отстранява олово, арсен и живак

Процесът отстранява 99% + от разтворените соли (йони), частици, колоиди, неорганични вещества, бактерии и пирогени във водата, оставяйки 100% чиста и полезна за здравето вода.

Гранулиран карбонов филтър

Гранулиран активен въглен от кокосови черупки, който подобрява вкуса и мириса на водата.

Минерализиращ филтър

Съдържащите се във филтъра Турмалин, Corosex и други минерали алкализират и минерализират водата, като повишават pH.

Стерилизаторна система

Стерилизаторна система с активен кислород, сребърни йони или УВ-лъчи (според вида машина) предотвратява повторното развитие на  бактерии, вируси и паразити, съхранявайки водата 100% чиста.